EEN VERBINDENDE WIJK MET LEUSDENSE WAARDEN

Hoe maken we van de nieuwe entree van Leusden-Zuid een echte bijzondere wijk? Met die vraag is wethouder Erik van Beurden al ruim vier jaar in de weer. Dit jaar gaat Maanwijk in verkoop. Een verbindende, toekomstbestendige en innovatieve wijk waar Leusdense waardes centraal staan. Vijf vragen aan Erik over de nieuwe wijk in wording.

1. Je bent sinds 2016 bij de plannen betrokken, hoe kijk je terug op de ontwikkeling van Maanwijk?

“Het was eigenlijk een hele interessante periode. Ik was toen als projectwethouder betrokken en de gemeente Leusden kwam net uit de bouwcrisis. We zaten in een soort vacuüm tussen de oude en de nieuwe woonvisie. De eerste ideeën voor Maanwijk waren ‘te gewoon’ voor deze prominente plek. Maanwijk wordt de nieuwe entree van Leusden-Zuid, dus we vonden dat het een bepaalde maatschappelijke waarde moest krijgen. Met de nieuwe woonvisie onder de arm zijn we met Heijmans en omwonenden opnieuw naar de plannen gaan kijken. Uiteraard hebben we stevig met elkaar geworsteld, maar dat hoort erbij. Zonder wrijving, geen glans. Als je dan nu het resultaat ziet, dan kun je wel zeggen dat we met Heijmans een goed doordacht plan hebben gemaakt waar geen twijfel meer over bestaat.”

2. Wat waren de belangrijkste uitgangspunten voor dit project?

“Maanwijk moest passen bij het nieuwe woonbeleid: een gedifferentieerd programma met sociale huurwoningen, levensloopgeschikte woningen en woonruimte voor starters en jonge gezinnen. Maanwijk moet verbinding brengen. Een gemêleerde wijk in de juiste verhoudingen. Dat is goed gelukt. Tweede uitgangspunt was dat de wijk moest smoelen. Het is het sluitstuk van Leusden-Zuid en de kop op een wijk uit de jaren ‘50. We wilden meer dan lintbebouwing langs de Groene Zoom. Ofwel: een speels karakter met doorkijkjes naar de achterliggende wijk. Ook dat is goed gelukt.

Derde uitgangspunt was het sociale domein. Ruimte voor informeel contact, ontmoetingsplekken, gezamenlijke tuinen, ontspanning en het gevoel dat je écht met elkaar samenleeft. Kijkend naar de stedenbouwkundige opzet, dan kunnen we ook hier concluderen: dat zit goed in elkaar. Natuurlijk wilden we tenslotte een energieneutrale, groene wijk. Een plek waar natuur en wonen samengaan en waar we slim met energie omgaan. Ik vind het mooi dat Heijmans daar nog een schepje bovenop heeft gedaan door deelmobiliteit toe te passen en door met lokale partners zoals de Groene Belevenis samen te werken om er écht een groene woonbeleving van te maken.”

Fragment uit 2017 waarin wethouder Erik van Beurden spreekt over nieuwbouw in Leusden en Maanwijk

Dit betreft een fragment uit een video daterend uit 2017. De video is in opdracht van de gemeente Leusden gemaakt door Rob Vermaas. De gepresenteerde zaken en feiten betreffen de verwachtingen van destijds.

3. Wat vind je zelf het meest bijzondere aan dit project?

“Ik vind het echt bijzonder dat het is gelukt om op dit kleine stuk grond zoveel kwaliteit bij elkaar te brengen. Dat we toekomst en innovatie hebben kunnen combineren met de waardes die voor Leusden belangrijk zijn; elkaar kennen, connectie met de natuur en je sociaal in kunnen zetten. Het ontwerp past bij Leusden en we bedienen ook doelgroepen die het niet makkelijk hebben op de lokale en regionale woningmarkt. Daar is met veel toewijding, creativiteit en professionaliteit aan gewerkt.”

.

4. Waarom is aandacht voor de natuur in dit plan zo belangrijk?

“Een duurzame woonwijk bouwen gaat allang niet meer alleen over stenen en mensen. Het gaat ook over ecologie, dieren, groen, water, energie, technologie en samenleven. Natuur moeten we niet apart plannen, dat moeten we integreren. Helemaal op een locatie als deze. Leusden-Zuid ligt prachtig tegen de Utrechtse Heuvelrug aan. De natuur die je daar beleeft, trekken we de wijk in. De bewoners zijn onderdeel van de natuur en natuur is onderdeel van de wijk. Die relatie zetten we met volle overtuiging neer. Dat gaat echt bijdragen aan de woonkwaliteit. En om bewoners er nog meer bewust van te maken worden ze begeleid door De Groene Belevenis. Maar we gaan verder: de natuur wordt doorgetrokken tot in de eigen tuin, we maken zoveel mogelijk plekken diervriendelijk en gaan slim om met het gebruik van regenwater en energie. Allemaal zaken waarvan we weten dat veel huidige en ook toekomstige inwoners van Leusden die belangrijk vinden.”

5. Want wat betekent dat straks dan voor de bewoners?

“Ik denk dat mensen heel bewust voor deze plek gaan kiezen. Het is niet een standaard woonwijk waar je individueel woont, maar een plek voor een duurzame manier van leven, waar je dingen samen deelt en elkaar in bijvoorbeeld de hofjes ontmoet. We hebben hier aan de voorkant goed over nagedacht, maar de bewoners moeten het straks met elkaar gaan doen. Zij gaan de woonbeleving vormgeven en het ontwerp reikt daar de mogelijkheden voor aan. Verder hoop ik dat de wijk veel inwoners van Leusden (jong en oud) zal aanspreken, zodat er een bepaalde verhuisbeweging op gang komt. Dan wordt de wijk écht Leusdens en ontstaat er lokale binding. Als we dat voor elkaar krijgen, dan is Maanwijk écht geslaagd.”