VERENIG DE WIJK!

Een leefbare wijk is meer dan alleen prettig wonen en goed contact met je buren. Het gaat ook om het creëren van verbinding en van sociale samenhang. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar in Maanwijk? Giovanna van den Ham van wijkvereniging Leusden ZeT blikt vooruit en laat zien hoe gezamenlijke initiatieven bewoners in de wijk verenigt.

Mensen en ideeën met elkaar verbinden, waarom is dat nodig?

“Omdat er veel initiatieven zijn om de leefbaarheid in Leusden-Zuid en Tabaksteeg te verbeteren, maar mensen vaak niet weten waar ze moeten beginnen. Daarom hebben bewoners Leusden ZeT opgericht. Leusden-Zuid is heel fijn om te wonen en het heeft een dorps karakter waarbij mensen elkaar kennen en voor elkaar klaar staan. De nieuwe bewoners in Maanwijk willen we op deze sociale structuur laten aansluiten. Wij kunnen helpen door activiteiten te organiseren en door mensen en ideeën aan elkaar te koppelen. Dan ontstaan er initiatieven die heel waardevol zijn voor de leefbaarheid in Maanwijk en dus ook voor de leefbaarheid in Leusden-Zuid.”

Giovanna van den Ham (27) is bestuurslid bij Leusden ZeT. Tijdens de Corona-periode brengt ze regelmatig bloemen naar mensen die zich voor anderen inzetten.

En waar moeten we dan aan denken?

“Je kunt denken aan wijn, bier en portproeverijen met buurtbewoners, een TECHlab waar kinderen met 3D printers en drones leren omgaan en creatieve workshops in Antares, het multifunctionele centrum op het Maximaplein. Maar ook aan het plaatsen van een boekenruilkast, het oprichten van een wandel- of fietsclub, de wijk schoonmaken, een nieuwjaarsborrel, filmavondjes, straattheater, wijkfeesten en initiatieven zoals de fiets-APK of een ‘AutoMaatje’. Mensen helpen elkaar om hun fiets op te knappen of tegen kostprijs iemand met de auto ergens naartoe te brengen. Zo help je iemand anders, kom je met elkaar in contact en lever je een goede daad. Die combinatie zorgt voor verbinding.”

 

Klinkt dat niet een beetje oubollig?

“Zeker niet. Er zijn steeds meer mensen die het leuk vinden om iets bij te dragen in de wijk. Zij hebben toffe initiatieven waar je energie van krijgt. Die jaag ik dan graag weer aan en we zorgen voor de promotie. Als je elkaar verenigt, dan krijg je het vaak nog voor elkaar ook. En dat schept weer een band. Het inspireert om samen ergens aan werken en dat ook nog dicht bij huis, in je eigen buurt. Op deze manier leer je veel buurtgenoten kennen. Live in de wijk en online via onze website en social media kanalen. Daar is wat mij betreft niks oubolligs aan.”

Hoe zou je die energie kunnen vertalen naar Maanwijk?

“Ook in Maanwijk kunnen er vanaf het begin af aan initiatieven worden opgezet. Dat hoeft niet groots te zijn. Juist kleine dingen die je snel met elkaar kunt oppakken zijn heel waardevol, zoals samen een moestuin aanleggen en onderhouden, een bankje om een boom timmeren of een spontane buurtborrel of -barbecue organiseren met je naaste buren of via de app-groep van de buurt. Je leert elkaar beter kennen en wij kunnen als Leusden ZeT jouw ideeën op weg helpen.”

En hoe hou je dat dan in stand?

“In Maanwijk komen veel verschillende mensen te wonen, maar is voor iedereen de duurzame levensstijl het centrale vertrekpunt. In de gezamenlijke tuinen worden spontane ontmoetingen gefaciliteerd en omdat mobiliteit (zoals auto’s) wordt gedeeld, ontstaat er saamhorigheid. En hoe tof zou het zijn als wij in Leusden-Zuid en Tabaksteeg ook die mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van deze deelmobiliteitsopties? Op die manier kunnen we ook elkaar als naaste buren positief beïnvloeden. Samen moet je ervoor zorgen dat het concept blijft werken. Dat doe je door met elkaar te praten, elkaar te helpen en door activiteiten te organiseren. Zo kan Maanwijk de blauwdruk worden voor een wijk waarin sociale verbondenheid vanzelfsprekend is.”