UPDATE VANAF DE BOUWPLAATS

In april heeft Heijmans Infra de aanleg van de riolering afgerond. In totaal is er 860 meter hoofdriolering aangelegd en aangesloten op het bestaande stelsel van de Gemeente Leusden, samen met de huisaansluitingen voor de 120 toekomstige woningen. Momenteel is een andere aannemer met de vooraanleg van de nutsvoorzieningen bezig. Dat betekent het aanbrengen van de hoofdtracés van de hoofdwaterleiding, midden- en laagspanningskabels, cai aansluitingen en glasvezelkabels. De huisaansluitingen worden tijdens de bouw van de woningen gerealiseerd. De huisaansluitingen worden tijdens de bouw van de woningen gerealiseerd. In mei worden de voorbereidingen voor de bouwplaats getroffen.

MAANWIJK IS UITVERKOCHT!

Voor de mensen die de website van Maanwijk in de gaten houden was het misschien al opgevallen: alle woningen op de kavelkaart kleuren rood. Dat betekent dat alle koopwoningen zijn verkocht! We zijn verheugd om de komende periode met alle toekomstige bewoners Maanwijk verder vorm te geven. Gefeliciteerd aan alle gelukkigen!

GEZOND WONEN START BIJ WATER IN DE BODEM

Leusden-Zuid kleurt al een tijdje geel: hier werken collega’s van zowel Heijmans infra-, vastgoed- als woningbouwteams samen aan de nieuwe wijk. Die integrale aanpak brengt een gezonde leefomgeving snel dichterbij, ziet projectleider Mattijs Hubers. “Nooit eerder sprak ik zoveel over water in de ontwerpfase van een project.”

MOOI VOORBEELD VAN VERBINDING

Op een paar minuten fietsen van Maanwijk ligt het Jan Banninkpark. Hier wordt hard gewerkt aan het herstel van een fantastische fietscrossbaan. Een stevige klus voor de vele jongeren, vrijwilligers en buurtsportcoach die helpen. Deze week moest er 4.000 kuub grond worden verplaatst. Dat zijn zo’n 6.000 kruiwagens. Daarom helpen we een handje. Maandag verrasten we de vrijwilligers met een shovel met machinist. De afgelopen dagen hebben wij zo een bijdrage kunnen leveren aan de fietscrossbaan.

Een aanwinst voor Leusden. Leuk voor alle liefhebbers en natuurlijk ook voor iedereen die straks in Maanwijk woont. Commercieel manager Rianne Segers: “Wij vinden het mooi om aan dit soort initiatieven een bijdrage te leveren. Zo geven we concreet invulling aan onze missie: makers van de gezonde leefomgeving.”

DE GROENE BELEVENIS LICHT UIT

Water in de omgeving van Maanwijk
Henriёtte Former en Petra de Booij van De Groene Belevenis geven elke nieuwsbrief meer inzicht in de groene en blauwe leefomgeving van Maanwijk. Deze keer informeren ze over het water in de omgeving van Maanwijk.

“Van oorsprong is Leusden een nat gebied. Het ligt in de Gelderse Vallei, aan de voet van de Utrechtse heuvelrug. In de ijstijd ontstonden er in de huidige Gelderse Vallei stuwwallen door schuivend ijs. Het smeltwater vormde een patroon van beken die nu kenmerkend zijn voor dit gebied. Een eeuwenoude beek op zo’n 300 meter van Maanwijk, is de Heiligenbergerbeek. De beek is vernoemd naar landgoed Heiligenberg en stroomt op de grens van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. Ze heeft een lengte van zo’n 8 kilometer. De beek en het beekdal zijn een belangrijke ecologische verbindingszone tussen de landgoederen en natuurgebieden langs het stroomgebied. De afgelopen jaren is er gewerkt aan verbetering van de waterkwaliteit en zijn moeras- en oeverzones aangelegd. Er zijn drie grote poelen aangelegd, het maaiveld is verlaagd om natte en schrale bloemrijke vegetatie te ontwikkelen en de oevers van de beek zijn natuurvriendelijke ingericht. Water en de inrichting van natuurvriendelijke oevers speelt ook in Maanwijk een belangrijke rol. Zo houden we regenwater zo lang mogelijk vast in de wijk en wordt het via het omliggende water op natuurlijke wijze afgevoerd. Daarmee houden we de waterstand op peil en bevorderen we de biodiversiteit.” 

JOUW TUIN STRAKS EEN HEUVELRUGTUIN?

Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is een prachtig groen gebied. Maanwijk ligt aan de rand van de Heuvelrug, waardoor het zinvol is om zogenaamde ‘Heuvelrugtuinen’ in de wijk aan te leggen. Een Heuvelrugtuin bestaat voor minstens zestig procent uit groen, wordt gifvrij onderhouden en biedt beschutting voor vogels en insecten. Ook worden er planten en bomen geplant die passen bij de omgeving en wordt hemelwater zoveel mogelijk op locatie opgevangen. Daar houden we bij de inrichting van het openbare groen in de wijk al rekening mee. Samen met De Groene Belevenis gaan we toekomstige bewoners helpen om de eigen tuin ook volgens de principes van een Heuvelrugtuin aan te leggen. Leuk om alvast zelf eens over na te denken!