STAND VAN ZAKEN

11-10-2019 | In dit nieuwsbericht een update over de stand van zaken van Maanwijk. We vertellen je meer over de mijlpalen in de afgelopen periode en de planning voor de aankomende tijd.

ANTERIEURE OVEREENKOMST

Heijmans en de gemeente Leusden zijn afgelopen periode druk bezig geweest met het verder uitwerken van het stedenbouwkundig plan. Na de goedkeuring van de gemeenteraad afgelopen juli, is dinsdag 1 oktober de zogenaamde anterieure overeenkomst getekend. Dit is de officiële bekrachtiging dat de verdere ontwikkeling van Maanwijk door Heijmans en de gemeente Leusden wordt opgepakt. Hiermee is wederom een stap gezet in de richting van de totstandkoming van Maanwijk.

FLYER

Afgelopen juli heeft de gemeenteraad van Leusden ingestemd met het stedenbouwkundig plan voor Maanwijk. Zoals je wellicht gezien hebt, is er daarna een flyer verspreid. Hierin hebben de inwoners van Leusden-Zuid en Tabaksteeg kennis gemaakt met de plannen voor Maanwijk. Wat voor een buurt wordt Maanwijk? Wat maakt Maanwijk bijzonder? Welke woningen komen er? Op dit soort vragen is antwoord gegeven in de flyer. Ben je benieuwd naar de flyer? Hier kunt je deze flyer nog eens rustig bekijken.

INLOOPAVOND

Het ontwerp bestemmingsplan is in oktober in procedure gebracht. Om het bestemmingsplan nader toe te lichten volgt binnenkort een inloopavond. De communicatie rondom het bestemmingsplan wordt gedaan door de gemeente Leusden.