NATUUR IN DE WIJK

De Groene Belevenis over de natuur in de wijk Henriёtte Former en Petra de Booij van De Groene Belevenis geven elke nieuwsbrief meer inzicht in de groene (en blauwe) leefomgeving van Maanwijk. Deze keer informeren ze over de natuur in Maanwijk, en dan vooral in de openbare ruimte.

Slim en energieneutraal wonen in Maanwijk Leusden

Heuvelrugtuinen

“Met het idee van de Heuvelrugtuinen besteden we extra aandacht aan de klimaatbestendigheid van de gezamenlijke tuinen, het bevorderen van de biodiversiteit en een goede waterhuishouding. Een Heuvelrugtuin bestaat bijvoorbeeld voor 60% uit planten die goed passen in het gebied. Dat zien we ook terug in het aangelegde groen in de wijk. Er is gekozen voor groene structuren die door de hele wijk heen lopen en aansluiten op de watergangen die rondom de wijk liggen. Door groen op elkaar aan te laten sluiten ontstaat er een netwerk van natuur waar dieren en planten zich makkelijk door verplaatsen.

Klimaatbestendig en biodiversiteit

“Met het idee van de Heuvelrugtuinen besteden we extra aandacht aan de klimaatbestendigheid van de gezamenlijke tuinen, het bevorderen van de biodiversiteit en een goede waterhuishouding. Een Heuvelrugtuin bestaat bijvoorbeeld voor 60% uit planten die goed passen in het gebied. Dat zien we ook terug in het aangelegde groen in de wijk.  Er is gekozen voor groene structuren die door de hele wijk heen lopen en aansluiten op de watergangen die rondom de wijk liggen. Door groen op elkaar aan te laten sluiten ontstaat er een netwerk van natuur waar dieren en planten zich makkelijk door verplaatsen.

Gevarieerde beplanting

In de gehele wijk is gekozen voor inheemse beplanting. Veel insecten, vogels en zoogdieren uit de omgeving voelen zich hierin thuis. Exoten en cultivar beplanting zien er groen uit, maar dragen niet of zeer beperkt bij aan de lokale natuurwaarde. Het gebruik van inheemse planten verruimt het leefgebied voor dagvlinders, vogels, libellen, egels en bijvoorbeeld wilde bijen. Er komt ook een goede variatie van verschillende bomen, struiken en planten. Zo zorgen we dat ziektes en plagen minder kans krijgen. Daarnaast kijken we ook naar de variatie in de hoogte van de beplanting. Door hoogteverschillen ontstaat er een levendig beeld in de wijk. Elke laag in de beplanting trekt zijn eigen insecten en vogels aan.

 

Samenhang in de wijk

De samenhang van de groene structuur en de watergangen maakt Maanwijk voor veel dieren een ideale plek om er te leven. Het versterkt de biodiversiteit. Insecten, vogels en kleine zoogdieren vinden er beschutting, nestgelegenheid en voedsel. Ook door het plaatsen van vleermuizenkasten, kasten voor gierzwaluwen en insectenblokken wordt bijgedragen aan de diversiteit. Door de droogte staat de grondwaterstand onder druk. Daarom wordt neerslag niet direct via het riool afgevoerd, maar in de wijk gehouden. Alle neerslag die in Maanwijk valt, wordt opgevangen en door middel van hoogteverschillen veilig richting het oppervlaktewater geleid. Door het vele groen in de wijk kan het regenwater goed en geleidelijk in de bodem wegzakken.”