GESTART MET HET BOUWRIJP MAKEN

Wellicht heb je het al gezien. Op het terrein van Maanwijk zijn we druk bezig om de groen bouwrijp te maken. Het terrein wordt opgehoogd en de bestaande watergangen worden gedicht en voorzien van drainage. Ook zijn we bezig om de bouwweg en nutsvoorzieningen aan te leggen. In het tweede kwartaal starten we dan echt met de bouw. We starten met de (huur)appartementen en bouwen. Daarna gaan we gelijk door met de bouw van de woningen.