BESTEMMINGSPLAN

20-12-2019 | In oktober is het bestemmingsplan voor Maanwijk in procedure gebracht. In dit nieuwsbericht een update van het bestemmingsplanprocedure.

ONTWIKKELINGEN TOT NU TOE

Dinsdag 29 oktober jl. heeft de gemeente Leusden een inloopavond georganiseerd in het kader van het bestemmingsplan. Geïnteresseerden waren die avond welkom om aan de gemeente vragen te stellen over het ontwerp bestemmingsplan.

Het ontwerp bestemmingsplan heeft tot en met 18 november ter inzage gelegen. De gemeente heeft naar aanleiding hiervan enkele zienswijzen ontvangen. Deze zijn in behandeling genomen.

Begin december heeft de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Leusden positief geadviseerd over het Beeldkwaliteitsplan voor Maanwijk. In januari 2020 wordt het beeldkwaliteitsplan in de Raad behandeld.