MET DE NATUUR

Natuur en wonen komen samen in Maanwijk. De natuur versterkt Maanwijk en Maanwijk versterkt de natuur. Het is een verbinder, geen obstakel. Zo maken we dat waar.

EERSTE PARKINCLUSIEVE WIJK

In Maanwijk gaan woningen bouwen en natuur versterken hand in hand. Maanwijk heeft het Gebiedslabel A toegekend gekregen door NLGreenlabel en is door Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug uitgeroepen tot de eerste Parkinclusieve Wijk van het Nationaal Park. Het ontwerp, de bouw, de inrichting en de voorzieningen zijn afgestemd op de natuurlijke omgeving zodat dieren en planten die voorkomen in het Nationaal Park zich ook thuis voelen in Maanwijk. Op de bouwborden prijkt deze bijzondere titel.

 

In Maanwijk heb je zicht op het groen

ZICHT OP GROEN

Vrijwel iedere woning in Maanwijk kijkt uit op het groen. Met bloemen en planten die je herkent van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. Echte natuur, wat goed is voor de biodiversiteit maar ook om in te spelen en samen van te genieten. Met bloemenmengsels, kruidenbermen, oeverplanten en volwassen bomen. Misschien ook een pluktuin of moestuin? Dat bepaal je straks zelf.

Hemelwater in Maanwijk

SLIM MET HEMELWATER

Pieken in neerslag zijn een steeds vaker voorkomend fenomeen. In Maanwijk gaan we daar slim mee om. Al het hemelwater wordt afgekoppeld van het riool en infiltreert in de wijk. Overtollig water komt in watergangen met groene oevers terecht. Dus alvast een tip voor je tuin: tegels eruit, groen erin!

Dieren als nieuwe buren in Maanwijk

DIEREN ALS NIEUWE BUREN

Naast mensen heten we straks ook vogels, zoogdieren en insecten welkom als nieuwe bewoners. Met inheemse bomen, planten en bloemen vergroten we de nestelgelegenheid en het voedselaanbod voor vogels en insecten. Hoe leuk als je straks een egel in de tuin ziet of een bonte specht met zijn jongen in een boomholte?

Groen doen in Maanwijk

GROEN DOEN

Je kunt zelf ook een steentje bijdragen aan het versterken van de natuur. Bijvoorbeeld door beplanting in je eigen tuin te gebruiken die in de omgeving voorkomt. Zo draag je bij aan klimaatbestendig wonen en de biodiversiteit. Wij helpen alvast door de erfafscheidingen groen en op hoogte aan te brengen. Maar ook door ‘groene workshops’ te organiseren met De Groene Belevenis uit Leusden. NLGreenlabel toetst of we de afspraken nakomen.

BEKIJK MEER

In Maanwijk woon je écht uniek. Groen, gezond en innovatief. Hier komen wonen en natuur samen en voegen we iets toe om het leven mooier te maken. Dat van jezelf, maar ook van mensen om je heen.

MET ELKAAR

 

Zowel fysiek als sociaal gaat Maanwijk verbindingen aan met de omgeving.

LEES MEER ►

IN DE TOEKOMST

In Maanwijk blijven we de gezonde leefomgeving continu verbeteren.

LEES MEER ►

DOOR TECHNOLOGIE

Faciliteiten die jouw leven gemakkelijker, interessanter en gezonder maken.

LEES MEER ►